Make your own free website on Tripod.com

 

單車徑大草地

 

地點:唐明苑/尚德沿單車徑一直行向新都成方向行一定會見

   而其他屋苑只要沿單車徑向尚德方向行必定會經

            備忘:每日下午4:30-6:00好多人同埋狗狗係度玩同傾計架!

           

 

      

        

 

BACK   HOME